Правила участі в програмі лояльності «Mypoints. Кешбек за чек»

 • Терміни та визначення

  Учасники програми лояльності – невизначене коло осіб (що ідентифікуються Системою за номером телефону), які є споживачами товарів та послуг, що надаються Партнерами як акційні, а також взаємодіють з Організатором шляхом участі у його інформаційних програмах.
  Авторизація - посвідчення права Учасника на доступ до Акаунту, Віртуальної карти, шляхом авторизації у Viber боті Mypoints в порядку, передбаченому Угодою.
  Акаунт - обліковий запис Учасника, доступний за допомогою Viber боту Mypoints, що містить відомості про баланс Бонусів mypoints.
  Акція - маркетинговий захід, що проводиться в рамках Програми і є її частиною, спрямований на формування і збільшення лояльності споживачів до Програми, Сервісу «Mypoints. Кешбек за чек» і Партнерів, а також на збільшення активності Учасників в придбанні товарів (робіт, послуг) Партнера (Партнерів), що супроводжується нарахуванням Бонусів mypoints.
  Бонуси mypoints - умовні одиниці, що нараховуються Учасникові на підставах, встановлених в Правилах Програми та/або Умовах Акції, що характеризують активність Учасника, які відображають величину визначення вартості товарів та послуг, що надаються Партнерами за участь в програмі лояльності в межах 25% (двадцяти п’яти відсотків) від мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць на одного Учасника), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.1 Бонус mypoints =1 грн на поповнення мобільного;25 Бонусів mypoints = сертифікат на 25 грн Watsons, 50 Бонусів mypoints = сертифікат на 50 грн Watsons;100 Бонусів mypoints = сертифікат на 100 грн Watsons;250 Бонусів mypoints = сертифікат на 250 грн Watsons;500 Бонусів mypoints = сертифікат на 500 грн Watsons;50 Бонусів mypoints = сертифікат на 50 грн Сільпо/Фора);100 Бонусів mypoints = сертифікат на 100 грн Сільпо/Фора);200 Бонусів mypoints = сертифікат на 200 грн Сільпо/Фора);500 Бонусів mypoints = сертифікат на 500 грн Сільпо/Фора).
  Віртуальна картка — Бонусна (накопичувальна) карта без матеріального носія, прив'язана до Акаунту і містить відомості про баланс Бонусів mypoints.
  Партнер - юридична особа або приватний підприємець, який реалізовує спільно з Організатором Програму, в тому числі, організовує в рамках Програми Акції, розподіляє об’єм Бонусів mypoints та надає на їх підставі товари та послуги для Учасників програми лояльності, постачальник товарів та послуг, які беруть участь в акції, також юридична особа, яка діє за дорученням Партнера і в його інтересах.
  Покупка - придбання Учасником з метою особистого споживання товарів (робіт, послуг) Партнера (Партнерів), що є відповідно з Умовами акції підставою для нарахування Бонусів mypoints. Купівля товарів / послуг Партнерів здійснюється Учасниками в торгових точках. Організатор не здійснює продаж товарів / послуг Партнера (Партнерів). Учасник - фізична особа, яка досягла віку 18 років, яка прийняла умови Правил шляхом повного і беззастережного акцепту, здійсненого шляхом реєстрації в Viber боті Mypoints, виконання Умов Акцій, інших конклюдентних дій.
  Viber бот Mypoints — бот у мобільному додатку Viber, використанням якого здійснюється доступ Учасника до Акаунту, Віртуальної картки, відправки чеків і іншого функціоналу.
  Програма - програма споживчої лояльності «Mypoints. Кешбек за чек» спільно реалізується Організатором і Партнерами, спрямована на залучення нових Учасників, утримання існуючих Учасників, розвиток клієнтської бази, збільшення активності Учасників в придбанні товарів (робіт, послуг) Партнерів, що передбачає нарахування Бонусів mypoints Учасникам від імені та за рахунок Партнера, з підстав, встановленим в Правилах та / або Умовах Акції, з використанням спеціального програмного забезпечення.
  Процедури – послідовність використовуваних (окремо або одночасно) дій в рамках реалізації Програми, зокрема: Процедура анулювання Бонусів (Анулювання Бонусів) - процедура списання Бонусів mypoints, раніше нарахованих на Карту Учасникові.Процедура відновлення Бонусів - процедура, пов'язана з відновленням Бонусів mypoints, які були списані або анульовані в порядку, зазначеному в Правилах.Процедура блокування картки (Блокування Карти) - процедура, в внаслідок якої встановлюється обмеження на списання та / або нарахування Бонусів mypoints з/на Карту і, відповідно, Учасник не має можливість отримати нарахування Бонусів mypoints за наступні Покупки.Процедура Нарахування Кешбеку - процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості Бонусів mypoints на Карті Учасника по підставах, передбачених в Правилах і Умовах Акції.
  Протиправні дії - недобросовісні дії Учасника, виражені в зловживаннях Правилами та / або Умовами Акції і суперечать їм, зокрема:Зловживання Правилами - недобросовісні дії Учасника, що суперечать Правилам, Умовам Акції та спрямовані на Накопичення Бонусів mypoints на Карті без фактичного здійснення Покупки (в тому числі, без фактичного придбання товарів або не в цілях особистого споживання).Зловживання Умовами Акції - недобросовісні дії Учасника, що суперечать Умовам Акції та спрямовані на зловживання Учасником Умовами акції і / або пов'язані з наданням Учасником недостовірної інформації (відомостей) за участю в Акції.
  Сайт Організатора - офіційний сайт в мережі Інтернет за адресою mypoints.com.ua
  Умови Акції – інформація яка розміщується на сайті mypoints.com.ua, що містить відомості про проведену Організатором спільно з Партнером і / або за дорученням Партнера конкретної Акції, списку товарів (робіт, послуг), передбачених Акцією, терміни її проведення, кількості Бонусів, що підлягають нарахуванню, здійсненні Покупки в рамках Акції, іншу інформацію про порядок і умови проведення.
  Чек - виданий торговою точкою касовий чек на паперовому або електронному носії. Фіскальний касовий чек повинен містити інформацію, що передбачена чинним законодавством України.

 • 1. Загальні положення

  1.1. Правила визначають порядок та умови участі Учасників в програмі лояльності «Mypoints. Кешбек за чек» (далі - Програма), яку організовує Організатор спільно з Партнерами.
  1.2. Правила є офіційною письмовою публічною офертою, адресованою фізичним особам, які досягли повнолітнього віку (далі - Учасники, а в однині - Учасник), яка визначає умови приєднання фізичних осіб до Програми.
  1.3. При спільному згадуванні по тексту Організатор і Учасник іменуються Сторони, а кожен з них окремо - Сторона.
  1.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання договору на умовах Правил.
  1.5. Редакція Умов завжди розміщена на сайті mypoints.com.ua.
  1.6. До приєднання участі у Програмі Учасник зобов'язується ознайомитися з повним текстом Правил.

 • 2. Участь в Програмі

  2.1. Участь в Програмі є добровільною і безкоштовною. Для участі в Програмі Учасникові потрібно зареєструватись в Viber боті Mypoints. Посилання на Viber бот розміщене на сайті mypoints.com.ua.
  2.2. Учасник має право отримувати інформацію про Програму одним із таких способів: на Сайтах Партнерів та mypoints.com.ua, в Viber боті Mypoints, в маркетингових і рекламних матеріалах Партнерів.
  2.3. Реєструючись в Viber боті кожен Учасник тим самим:
  2.3.1. Добровільно надає Організатору повну згоду на обробку його персональних даних, зокрема: прізвища, імені, адреси, номера телефону, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу і т.д.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних;
  2.3.2. Підтверджує, що його повідомлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою реалізації умов Програми, формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора, розповсюдження новин, повідомлень, реклами, тощо.
  2.3.3. Повідомлений про свої права згідно Закону України «Про захист персональних Даних».
  2.4. Здійснюючи дії, спрямовані на приєднання до Програми та отримання Бонусів mypoints в рамках Програми (розділ 1 Правил), Учасник, таким чином, підтверджує, що він ознайомився з цими Правилами, приймає умови участі в Програмі, згоден з ними і зобов'язується їх дотримуватися.
  2.5. В рамках Програми Організатор нараховує Бонуси mypoints за участь в Акції Учасникам програми на віртуальну карту.
  2.6. Віртуальна карта прив'язана до Акаунту Учасника у Viber боті і генерується одночасно з реєстрацією в Viber боті Mypoints.
  2.7. Інформація про кількість нарахованих Бонусів mypoints доступна Учаснику в боті після реєстрації.
  2.8. У Програмі беруть участь тільки товари (роботи, послуги) в рамках Акцій, опублікованих в розділі «Акції» в Viber боті Mypoints та на сайті mypoints.com.ua.
  2.9. Учасник зобов'язується до моменту нарахування Бонусів mypoints зберігати документи, що підтверджують Покупку і ідентифікують товар (роботу, послугу) та відповідають Правилам, та згоден надавати їх Організатору на вимогу, яка направляється за допомогою повідомлення у Viber боті, а також без вимоги для врегулювання спірних ситуацій щодо списання або нарахування Бонусів mypoints Учаснику.
  2.10. Взаємовідносини Учасника і Організатора щодо всієї інформації, яку Організатор може отримати про Учасника під час використання ним Viber боту, і участі в Програмі, регламентується Політикою конфіденційності.
  2.11. Учасник, приєднуючись до цих Правил, опублікованих на умовах публічної оферти, погоджується з тим, що в рамках цієї Програми є участь в акціях, умови яких доступні всім Користувачам.

 • 3. Підстави і порядок нараування Бонусів mypoints

  3.1. Нарахування Бонусів mypoints здійснюється Учаснику при дотриманні відповідних Правил Програми та Умов Акції Покупок, з використанням Viber боту Mypoints.
  3.2. Нараховані Бонуси mypoints не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові Програми коштами в готівковій/безготівковій формі.
  3.3 Бонуси mypoints не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу. Учасники Програми не мають права використовувати Бонуси для розрахунку за товари/послуги, а також вимагати обміну Бонусів mypoints на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.
  3.4. Організатор не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.
  3.6. Кількість Бонусів mypoints, що нараховуються при здійсненні Покупки в рамках в Акції, встановлюється в Умовах Акції. Партнер (Партнери) визначає в рамках кожної конкретної Акції перелік товарів (робіт, послуг) які беруть участь у акції та кількість Бонусів mypoints, що нараховуються на віртуальну карту Учасника.
  3.7. Організатор нараховує Бонуси mypoints Учаснику, який успішно здійснив такі дії:- виконав Правила Програми та Умови Акції в рамках Програми, здійснив Покупку з отриманням Чеку протягом терміну дії Акції;- зареєструвався в Viber боті mypoints;- зробив та відправив фото чеку в Viber бот не пізніше, ніж протягом 21 дня з моменту вчинення Покупки;- не допускав Зловживань Правилами і Умовами Акції, не порушував Правила Програми, Умови Акції, зобов'язання, гарантії та запевнення, надані Організатору при вступі до Програми.
  3.8. Вимоги до касового/товарного чеку:- всі фото повинні бути чіткі та читабельні;- фіскальний касовий чек повинен містити інформацію, що передбачена чинним законодавством України;- касовий чек повинен містити дату та час продажу, № чеку, назву та реквізити продавця, адресу місця продажу, назву придбаного товару та його вартість.
  3.9. Організатор нараховує Бонуси mypoints після позитивного результату перевірки факту видачі Чеку, відповідності Чеку Правилам Програми та Умовам Акції, відсутності ознак Зловживання цими Правилами і Умовами Акції. Способи зазначеної перевірки визначаються Організатором на свій розсуд і на підставі наявних у його розпорядженні даних.
  3.10. Організатор не нараховує Бонуси mypoints за чеки:- за якими зроблено повернення Товару; - за якими проведено скасування оплати; - за якими відсутній факт фактичного здійснення Покупки самим Учасником;- відіслані Учасником, які зловживають своїм посадовим становищем, в тому числі є касиром, співробітником торгового підприємства, торгової точки;- перелік не є вичерпним і застосовується також у відношенні будь-яких Покупок, за якими є підозри в зловживання Правилами і Умовами Акцій.
  3.11. Організатор має право не нараховувати в межах цих правил Бонуси за Покупки вчинені:- в інтернет магазинах, в яких є можливість онлайн відмови від покупки після оплати без/до отримання товару;- протягом одного дня в одній торговій точці в кількості, що перевищує особисте споживання;- в кількості, що перевищує особисте споживання;- іншими способами, які суперечать Правилам, спрямованим на отримання необґрунтованого збагачення, зловживання Правилами і Умовами Акцій.
  3.12. По одному Чеку Нарахування Бонусів mypoints може бути тільки один раз. У разі надання Організатору декількома Учасниками одного і того ж чеку нарахування Бонусів mypoints здійснюється тому з учасників, який першим за часом відправив чек.
  3.13. Бонуси mypoints нараховуються Учасникам програми лояльності в межах 25% (двадцяти п’яти відсотків) від мінімальної заробітної плати (в розрахунку на місяць на одного Учасника), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
  3.14. Організатор має право призупинити процедуру нарахування Бонусів mypoints на період розгляду ситуації на предмет розсуду в діях Учасника елементів зловживання правилами і умовами Акцій, недобросовісних дій і / або порушення Правил Програми. Про призупинення процедури нарахування Бонусів mypoints на підставах, встановлених цим пунктом Правил, Організатор інформує Учасника шляхом повідомлення в Viber боті Mypoints. Учасник зобов'язується надати Організатору документи, що підтверджують факт Покупки, відсутності повернення Покупки і т. д.
  3.15. Організатор забезпечує можливість учасника перевести всі зібрані Бонуси mypoints на поповнення мобільного рахунку будь-якого мобільного оператора, обміняти на віртуальні сертифікати торгівельних мереж Сільпо, Фора чи Watsons протягом всього терміну акції з дати надсилання відповідного касового/товарного чеку.
  3.16. Організатор залишає за собою право коригування нарахування Бонусів mypoints, якщо нарахування здійснено Учаснику помилково в зв'язку зі збоєм у програмному забезпеченні, технічною помилкою Організатора, а також іншого нарахування Бонусів mypoints, яке не відповідає умовам і цілям Програми, без повідомлення Учасника.
  3.17. Бонуси mypoints, нараховані Учаснику в зв'язку з його участю в Програмі, не можуть бути передані, уступлені іншій особі або використані інакше.
  3.18. Бонуси mypoints не можуть Нараховуватись в якості винагороди особам, які перебувають у трудових відносинах з Організатором та / або Партнером (Партнерами), за виконання посадових обов'язків, в якості оплати за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) або матеріальної допомоги.
  3.19. Термін дії Бонусів mypoints дорівнює 12 (дванадцять) місяців з моменту нарахування, якщо інше не передбачено цими Правилами. По закінченню цього терміну невикористані Бонуси mypoints автоматично списуються з віртуальної карти Учасника без можливості їх відновлення.
  3.20. Якщо Акаунт або віртуальна карта Учасника були Заблоковані з ініціативи Організатора та на момент закриття у Учасника залишалися Бонуси, то всі права Учасника на використання Бонусів mypoints анулюються.

 • 4. Права, обов’язки та гарантії Учасника та Організатора

  4.1. Участь в Програмі є безкоштовною. Учасник самостійно (за рахунок власних коштів) оплачує доступ в мережу Інтернет, Покупки та несе інші витрати, необхідні для участі в Програмі, що не впливає на безоплатність Програми та участі в ній.
  4.2. У разі виникнення будь-яких претензій або проблем, що стосуються Нарахування та Виплати Бонусів mypoints, Учасник має можливість звернутися до Організатора з допомогою форми зворотного зв'язку в розділі «Допомога» у Viber боті Mypoints. Організатор розглядає претензії або повідомлення про виниклі проблеми в строк не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту надходження відповідного повідомлення Учасника.

  4.3. Учасник несе відповідальність за збереження контролю над Viber ботом Mypoints і забезпечує неможливість доступу до Viber боту будь-яких третіх осіб, а також неможливість здійснення будь-якими третіми особами дій в Viber боту Учасника. Будь-які дії, вчинені в Viber боті після успішної реєстрації, визнаються вчиненими Учасником особисто.

  4.4. Учасник гарантує, що він є дієздатним, досяг 18-ти річного віку і зобов’язується:

  4.4.1. не надавати Організатору інформацію про придбання та оплати Покупки, яка є неправдивою, неточною, сфабрикованої, некоректною, підробленою або недостовірною по будь-яким іншим причинам;

  4.4.2. не використовувати в цілях участі в Програмі та акціях Чеки на товари або послуги, які насправді не були придбані Учасником або згодом були повернуті ним Продавцеві;

  4.4.3. не використовувати в цілях участі в Програмі та акціях чеків на товари, які мають ознаки гуртових закупівель;

  4.4.5. не перевіряти в Viber боті Чеки, які вже були раніше завантажені Учасником або будь-якою третьою особою;

  4.4.6. не вживати спроб здійснити шахрайські дії за допомогою Програми або використовуваного в рамках Програми програмного забезпечення;

  4.4.7. не вживати спроб копіювати, розбирати чи іншим чином намагатися отримати вихідний код програмного забезпечення, який використовується Програмою, для здійснення яких-небудь дій, зокрема, шахрайських дій, копіювання чеків Учасників і т. п.;

  4.4.8. не створювати безліч акаунтів для участі в Програмі;

  4.4.9. не зловживати правилами Програми та Умовами Акцій.

  4.4.10. Відповідальність за доведення відсутності зловживання Правилами і Умовами Акцій, гарантіями і запевненнями Учасника та інших умов Правил лежить на Учаснику.

  4.5. Учасник має право припинити участь у Програмі шляхом направлення Організатору електронного повідомлення про припинення участі на електронну адресу au.moc.stniopym%40ofni, залишення Скарги в розділі Допомога в Viber боті Mypoints чи при видаленні Viber боту Mypoints. Участь відповідного Учасника в Програмі буде вважатися припиненою з моменту отримання Організатором повідомлення від Учасника.

  4.6. Організатор не здійснює продаж або доставку товарів, виконання робіт, надання послуг, що беруть участь в акціях. Всі операції, пов'язані з купівлею, Учасник здійснює самостійно в торгових точках. Організатор не бере участі в процесі придбання та оплати Учасником покупки і не несе відповідальності за цей процес.

  4.7. Організатор не надає Учаснику гарантії на придбаний у рамках Програми лояльності та конкретних Акцій товар (роботи, послуги) і не встановлює гарантійних термінів (термінів придатності). Гарантії надаються, а гарантійні терміни (терміни придатності) встановлюються, виробником товарів або постачальником відповідних послуг, робіт.

 • 5. Відповідальність

  5.1. Організатор не несе відповідальності за:
  5.1.1. якість придбаних Учасником в рамках Акції Товарів. За якість придбаних товарів (послуг) несе відповідальність виробник, продавець і / або постачальник відповідних товарів (послуг);

  5.1.2. за будь-який матеріальний і нематеріальний збиток, заподіяний Учаснику в зв'язку з використанням Програми;

  5.1.3. за технічні збій в роботі Viber боту Mypoints незалежно від причин;

  5.1.4. за доступ третіх осіб до Viber боту Mypoints і / або Акаунту Учасника, та за будь-які дії, які ними здійснені.

  5.1.5. за будь-які наслідки відмови Організатора у нарахуванні Бонусів mypoints, обміні Бонусів на винагороди, блокуванні Акаунту.

  5.1.6. Організатор Акції, не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

  5.2. Організатор та Учасник Акції не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю обставин, які перешкоджають виконанню умов Акції Організатором та/або Учасником.

  5.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування цих Правил, наявність питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.

  5.4. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема, персональних даних).

  5.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

  5.6. У разі виникнення підозри у оригінальності або достовірності розпізнаного (сфотографованого, завантаженого) Учасником Чеку Організатор залишає за собою право вимагати від Учасника надання оригіналу Чеку, що підтверджує придбання та оплату Продукції відповідно до умов Правил та Умов Акцій. У зазначеному випадку термін нарахування Бонусів mypoints за Покупку може бути збільшений на кількість днів, що дорівнює терміну надання документів та посвідчення Організатором справжності здійснення Покупки і дотримання Правил і Умов Акції Учасником.

  5.7. У разі негативного розгляду Організатором спірної ситуації Організатор не здійснює Нарахування Учаснику Бонусів mypoints, Накопичені Учасником (нараховані Учаснику) Бонуси mypoints Анулюються, а Акаунт Учасника може бути видалений або заблокований Організатором. Також Учаснику може бути заборонено подальшу участь в Програмі (Реєстрація та / або Авторизація) в Viber боті Mypoints.

  5.8. Організатор має право проводити профілактичні роботи з тимчасовим призупиненням роботи Viber боту без попереднього повідомлення про це Учасника.

  5.9. Організатор має право призупинити Процедуру Нарахування Бонусів mypoints на період розгляду ситуації на предмет розсуду в діях Учасника елементів Зловживання Правилами і Умовами Акцій, недобросовісних дій і / або порушення Правил Програми. Про призупинення Процедури Нарахування Бонусів mypoints на підставах, встановлених цим пунктом Правил, Організатор інформує Учасника шляхом повідомлення в Додатку. Учасник зобов'язується надати Товариству документи, що підтверджують факт Покупки, відсутності повернення Покупки і т. П.
  У разі, якщо Учасник протягом 1 (одного) місяця з дня направлення Організатором інформації не надасть необхідні підтверджуючі документи до Організатора для оцінки ситуації, то Організатор має право анулювати Бонуси mypoints. У разі якщо спірна ситуація буде розглянута на користь Учасника, то Організатор виробляє Процедуру відновлення Бонусів mypoints.

  5.10. Номери телефонів Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (підробка касових/товарних чеків та/або їх зображень, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування телефонних номерів. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції Організатор приймає самостійно і таке рішення оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції, втрачають право на одержання будь-яких винагород Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Організатора.

 • 6. Персональні дані

  6.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.
  Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Учаснику Програми належать наступні права як суб’єкту персональних даних:
  - знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Учасником Програми особам, крім випадків, встановлених законом;
  - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані Учасника Програми;
  - на доступ до своїх персональних даних;
  - отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані Учасника Програми, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  - пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  - пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  - на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  - вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  - відкликати згоду на обробку персональних даних;
  - знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  - на захист від автоматизованого рішення, яке має для Учасника Програми правові наслідки.
  Шляхом реєстрації у Viber боті фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних (перелічені вище), а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника Програми про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника Програми відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
  Категоріями даних, які обробляються в процесі участі у Програмі, є дані про операції покупки в рамках Програми, придбання товарів (послуг), здійснені Учасником Програми або іншими уповноваженими ним третіми особами, прізвище, ім'я, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду.Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Організатору як володільцю персональних даних на увесь період (строк) дії Програми, учасником якої стає особа. У випадку припинення участі в Програмі за ініціативою відповідного учасника (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу), обробка персональних даних припиняється з моменту такого припинення участі (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу).Ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах чи відкликання особою наданої нею згоди унеможливлюють її реєстрацію та подальшу участь в Програмі, оскільки унеможливлюють виконання Організатором зобов’язань згідно з цими Правилами, спрямованих на реалізацію мети цієї Програми у вигляді винагородження Учасників Програми згідно з цими Правилами.Учасник Програми може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Організатора через надані Організатором електронні канали комунікацій та в Viber боті Mypoints в розділі «Допомога», без наслідків для законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на обробку персональних даних, з моменту повідомлення Організатора про відкликання згоди участь такого Учасника у Програмі завершується, його персональні дані знищуються, їх обробка припиняється.Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо відкликання згоди, Учасник Програми має право звертатись в Viber боті Mypoints в розділі «Допомога»

 • 7. Інші умови

  7.1. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання винагороди. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
  7.2. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
  7.3. Під використовуваними у рекламних матеріалах, правилах (умовах) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми поняттями «x гривень бонусами», «x гривень бонусами Mypoints», «кешбек x гривень бонусами», «знижка у бонусах», «x % від вартості покупки кешбек бонусамиmypoints» та похідними від них мається на увазі нарахування х бонусів mypoints за виконання умов Акції.
  7.4. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих правил і приймає всі умови і положення зазначених правил:
  7.5. У випадку, якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен відмовитись від участі у Акції.
  7.6. Приймаючи участь у Акції, учасник беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями цих правил.
  7.7. Ці Правила затверджені Організатором і діють протягом строку проведення Акції.
  7.8. Ці Правила є договором між Учасником і Організатором і замінює собою всі попередні угоди між Учасником і Організатором про участь в Програмі.
  7.9. Договір на умовах Правил укладається на невизначений термін. Програма діє з моменту її запуску і до повного її скасування за рішенням Організатором.
  7.10. Зміни в договір, укладений на умовах Правил, вносяться шляхом акцепту Учасником відповідної оферти Організатора. Організатор направляє Учаснику оферту про внесення змін до договору шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті Організатора mypoints.com.ua, при цьому термін для акцепту кожної нової редакції Правил завжди встановлюється не менше 30 робочих днів.